Doe mee met het project

Inwoners en ondernemers kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de ontwikkeling van windpark Brielse Maasdijk. Tijdens de voorbereidingen zijn er meerdere momenten waarop we graag de inbreng van omwonenden en andere betrokkenen horen. Maar je zou ook zelf kunnen investeren en mee profiteren van dit project. 

Participeren

Meepraten

We vinden het belangrijk dat omwonenden kunnen meepraten over de komst van de windturbines. Eventuele zorgen of bezwaren horen we graag en samen zoeken we naar oplossingen. Er zijn meerdere manieren om uw stem te laten horen; via het bewonersplatform of via de omgevingsraad. Via info@windbrielsemaasdijk.nl kun jij je hiervoor aanmelden.

Daarnaast zijn er nog de formele momenten van besluitvorming waarop je bezwaar kenbaar kunt maken. Deze momenten worden aangekondigd via gemeentelijke communicatie. Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief van dit project, daarin lees je wanneer de besluitvorming plaatsvindt. 

windmolen in aanbouw
Participeren

Investeren in windenergie

Een tweede manier om betrokken te zijn bij het windpark, is door een financiële investering in het windpark te doen als het windpark wordt gebouwd. Dat betekent dat je eerst investeert, maar daarna ook meedeelt in de opbrengst van het windpark. Met de gemeente Nissewaard is afgesproken dat minstens 25% van het windpark in handen moet komen van de directe omgeving. De vorm van deze financiële participatie is nog niet bekend. Zodra hier meer bekend over is, wordt dit bekend gemaakt.  

Windmolen met op de achtergrond blauwe lucht en lichte bewolking
Veelgestelde vragen

Is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

HVC wordt samen met de lokale coöperatie Voorne-Putten Energie eigenaar van de windturbines.

Selecteer voor antwoord

HVC, Gemeente Nissewaard en Coöperatieve Vereniging Voorne Putten Energie.

Selecteer voor antwoord

Het doel van het fonds is om de ontwikkeling van het windpark te stimuleren door bij te dragen aan projecten op het gebied van wonen, recreatie, toerisme, natuur, milieu en duurzaamheid. Het fonds krijgt zijn inkomsten uit de opbrengst van het windpark. Later in het project wordt duidelijk hoe dit fonds precies wordt ingericht en hoe er aanvragen kunnen worden ingediend. 

Selecteer voor antwoord

Er komt een omgevingsfonds waarmee initiatieven en projecten in de gemeente gefinancierd kunnen worden. Er komt ook een mogelijkheid om via de coörporatie Voorne Putten Energie te investeren in het project (financiële participatie). Hierdoor kunt u zelf ook meedelen in de opbrengst van het windpark. 

Selecteer voor antwoord

De groene stroom die met het park wordt opgewekt kun je niet direct, maar wel indirect afnemen. Hoe zit dat precies?

De elektriciteit uit jouw stopcontact is altijd hetzelfde. Het enige verschil tussen grijze en groene stroom is de bron. 'Groene stroom' komt altijd uit windenergie, zonne-energie, waterkracht of biomassa. De stroom die dit park opwekt, gaat het elektriciteitsnet op. Het is een deel van alle groene energie die in Nederland wordt opgewekt. Wanneer je dus kiest voor groene stroom uit Nederland, dan is dat stroom waar dit park aan heeft bijgedragen.

 

Selecteer voor antwoord

Ja dat kan. De bedoeling is dat de omgeving kan investeren in het project. Mensen die investeren via de Coöperatie Voorne Putten Energie delen ook mee in de opbrengsten. Daarnaast komt er een omgevingsfonds waarin jaarlijks een bedrag wordt gestort door het windpark. De gemeente heeft samen met andere gemeenten een leidraad opgesteld waarin wordt beschreven hoe dit vorm moet krijgen.